AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 | , Phản ứng trao đổi

Rate this post

Cách viết phương trình đã cân bằng

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 là Phản ứng trao đổi, AgNO3 (bạc nitrat) phản ứng với NaCl (Natri Clorua) để tạo ra AgCl (bạc clorua), NaNO3 (Natri Nitrat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng NaCl (Natri Clorua) là gì ?

Không có

Xem thêm:  Báo cáo thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất

Làm cách nào để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng NaCl (Natri Clorua) xảy ra phản ứng?

Nhỏ vài giọt dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm có sẵn 1ml dung dịch Natri Clorua

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng NaCl (Natri Clorua) và tạo ra chất AgCl (bạc clorua), NaNO3 (Natri Nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 là gì ?

Xuất hiện kết tủa trắng AgCl

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Vậy hai dung dịch muối có thể tác dụng với nhau tạo thành hai muối mới.

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra AgCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra AgCl (bạc clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra AgCl (bạc clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra NaNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaCl Ra AgCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaCl (Natri Clorua) ra AgCl (bạc clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaCl (Natri Clorua) ra AgCl (bạc clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ NaCl Ra NaNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaCl (Natri Clorua) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Xem thêm:  Bảng hóa trị của các nguyên tố hóa học đầy đủ nhất

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaCl (Natri Clorua) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem tất cả phương trình Phản ứng trao đổi

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi