A Closer Look 1 Unit 1 trang 8 SGK tiếng Anh 9 mới – Loigiaihay.com

Rate this post

Bài 4

Task 4. Complete the pasage by filling each blank with a suitable word from the box.

(Hoàn thành đoạn văn bằng cách điền vào chỗ trống từ thích hợp trong khung.)

attraction

historical

traditional

handicrafts

culture

exercise

Some people say that a place of interest is a place famous for its scenery or a well-known (1)_______ site. I don’t think it has to be so limited. In my opinion, a place of interest is simply one that people like going to. In my town, the park is a(n) (2) _______ because many people love spending time there. Old people do (3) _______ and walk in the park. Children play games there while their parents sit and talk with each other. Another place of interest in my town is Hoa Binh market. It’s a(n) (4) _______ market with a lot of things to see. I love to go there to buy food and clothes, and watch other people buying and selling. Foreign tourists also like this market because they can experience the (5) _______ of Vietnamese people, and buy woven cloth and other (6) _______ as souvenirs.

Lời giải chi tiết:

1. historical

Giải thích: Đằng sau là 1 danh từ ==>cần 1 tính từ để bổ nghĩa

historical site: di tích lịch sử

2. attraction

Giải thích: Đằng trước có mạo từ a ==> cần 1 danh từ số ít

3. exercise

Giải thích: do exercise (tập thể dục)

4. traditional

Giải thích: Đằng sau là 1 danh từ ==>cần 1 tính từ để bổ nghĩa

5. culture

Giải thích: Đằng trước có mạo từ “the”==> cần 1 danh từ

Xem thêm:  "Ký Thay" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

6. handicrafts

Giải thích: Đằng trước có từ “other”==> cần một danh từ số nhiều đếm được

Some people say that a place of interest is a place famous for its scenery or a well-known historical site. I don’t think it has to be so limited. In my opinion, a place of interest is simply one that people like going to. In my town, the park is a(n) attraction because many people love spending time there. Old people do exercise and walk in the park. Children play games there while their parents sit and talk with each other. Another place of interest in my town is Hoa Binh market. It’s a(n) traditional market with a lot of things to see. I love to go there to buy food and clothes, and watch other people buying and selling. Foreign tourists also like this market because they can experience the culture of Vietnamese people, and buy woven cloth and other handicrafts as souvenirs.

Tạm dịch:

Một số người cho rằng địa điểm tham quan du lịch phải là một nơi nổi tiếng với danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử. Tôi không nghĩ khái niệm đó lại bị giới hạn như vậy. Theo tôi, một địa điểm tham quan đơn giản là một nơi mọi người thích đến.

Trong thị trấn của tôi, công viên là một điểm thu hút bởi vì nhiều người yêu thích dành thời gian ở đó. Người già tập thể dục và đi dạo trong công viên. Trẻ em chơi trò chơi ở đó trong khi bố mẹ ngồi và nói chuyện với nhau. Một nơi địa điểm khác được yêu thích ở thị trấn của tôi là chợ Hòa Bình. Đó là một khu chợ truyền thống với rất nhiều thứ để xem . Tôi thích đến đó để mua thức ăn và quần áo, và ngắm nhìn mọi người mua bán. Khách du lịch nước ngoài cũng thích khu chợ này vì họ có thể trải nghiệm văn hóa của người Việt Nam, mua vải dệt, quần áo và đồ thủ công mỹ nghệ khác làm quà lưu niệm.

Xem thêm:  Giải Looking back Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới - Loigiaihay.com