Unit 9 lớp 6: A closer look 1 (Global Success) | Giải Tiếng Anh 6

Rate this post

(Global Success) Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: A closer look 1 – Kết nối tri thức

Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 A closer look 1 sách Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết. Bạn vào Xem lời giải để theo dõi chi tiết:

 • A Closer Look 1 (trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức):Fill each box with an adjective. (Điền tính từ) ….

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: A closer look 1 (sách cũ)

A Closer Look 1 (phần 1 – 6 trang 28 – 29 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Match the words in A with their opposites in B. Some words may have more than one opposite. (Nối những từ trong phần A với từ trái nghĩa của chúng trong phần B. Vài từ có lẽ có nhiều hơn một từ trái nghĩa. )

1. old ><new6. historic >< modern 2. dangerous><safe 7. boring >< exciting 3. quiet><noisy 8. cheap >< expensive 4. dry><wet 9. cold >< hot 5. clean >< dirty/ polluted

2. Create word webs (Tạo thành mạng từ. )

City: beautiful, peaceful, modern, noisy, exciting, big, polluted, safe,. . .

Food: delicious, awful, tasty, salty,. . .

People: beautiful, friendly, ugly, happy, nice, open, interesting,. . .

Building: modern, high, new, old, tall,. . .

Weather: hot, cold, wet, dry, rainy, bad,. . .

3. Listen and write the words you hear in the appropriate column. Then, read the words aloud. (Nghe và viết những từ mà bạn nghe được vào trong cột thích hỢp. Sau đó, đọc lớn các từ. )

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 unit 9 Getting started - VnDoc.com

Bài nghe:

/əu//ai/ cold, snow, old, clothes, holdsky, exciting, high, fine, flight

4. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại. )

Bài nghe:

1. New York is an exciting city with many skyscrapers

2. It’s very cold in Sweden in the winter with lots of snow.

3. I like looking at tall buildings at night with th colourful lights.

4. Write and tell me how to cook that Thai curry

5. You can go boating on the West Lake. It’s nice!

6. Oxford University is the oldest university in Britain.

5. Complete the fact sheet by choosing one picture. Compare your fact sheet with a classmate. Do you agree with his/her answers? (Hoàn thành bảng thông tin bằng cách chọn một hình ảnh. So sánh thông tin của em với một bạn học. Em có đồng ý với câu trả lời của anh ấy/cô ấy không?))

2. a3. b4. a5. a6. b

6. Read this article about Britain. Then, look at your fact sheet. Did you have correct answers? (Đọc bài báo này về nước Anh. Sau đó nhìn vào bảng thông tin. Em đã có câu trả lời đúng chưa?))

Hướng dẫn dịch:

London là thành phố lớn nhất của Anh.

Đại học Oxford là đại học lâu đời nhất ở Anh. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 12.

Nhà soạn kịch William Shakespeare (1564-1616) là nhà văn Anh nổi tiếng nhất trên thế giới.

Thực phẩm nổi tiếng nhất là cá và khoai tây chiên.

Trà là thức uống phổ biến nhất.

Xem thêm:  Unit 2 Lớp 7: Project (trang 27) - Global Success - Download.vn

Các hoạt động giải trí phổ biến nhất ở Anh là xem truyền hình và phim và nghe radio.

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 9 lớp 6:

 • Từ vựng Unit 9: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1 – 5 trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen and read… 2. Read the conversation…

 • A Closer Look 1 (phần 1 – 6 trang 28 – 29 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Match the words in A … 2. Create word webs…

 • A Closer Look 2 (phần 1 – 5 trang 29 – 30 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen again to part… 2. Put the verbs in brackets…

 • Communication (phần 1 – 4 trang 31 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Match the words in the box… 2. Read about the landmarks…

 • Skills 1 (phần 1 – 5 trang 32 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Look at the postcard… 2. Read the postcard and…

 • Skills 2 (phần 1 – 5 trang 33 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Look at the pictures… 2. Look and tick…

 • Looking Back (phần 1 – 5 trang 34 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Choose the best two… 2. Put the verbs in…

 • Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 6 mới)My 5-day Journey Around…

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà:
Xem thêm:  Phân biệt This - That - These -Those