English version

4/20/2018 5:24:37 PM Tháng/Ngày/Năm - Múi giờ 7 Hà Nội

Good day!
 

 

 

Đăng nhập Web Mail

 

 

Cơ sở 1(Cơ sở chính)

Địa chỉ:  Số 24, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3.863.367

Fax: 0211.3.863.501
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 24, Đường Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Fax:
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

1. Ban giám hiệu :

a. Hiệu trưởng : Thạc sĩ Bùi Văn Dũng

Địa ch: Đường Nguyễn Văn Linh –Xuân Hoà – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại văn phòng:       02113.863263         
Fax:                    02113.863501
Website:            www.xaydung4.edu.vn        
Email: bvdung@xaydung4.edu.vn or bvdungxd4@gmail.com

 

 

b. Phó Hiệu trưởng : Thạc sĩ Nguyễn Đức Hiểu

Địa ch: Đường Nguyễn Văn Linh –Xuân Hoà – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại văn phòng:       02113.863800         
Fax:                    02113.863501
Website:            www.xaydung4.edu.vn        
Email: ndhieu@xaydung4.edu.vn or vylinh06@gmail.com

 

 

     c. Phó Hiệu trưởng : Thạc sĩ Ngô Trọng Tuyến

         Địa ch: Đường Nguyễn Văn Linh –Xuân Hoà – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

         Điện thoại văn phòng:      
         Fax:                    02113.863501
         Website:            www.xaydung4.edu.vn        
         Email:

2. Phòng tổ chức hành chính :

Trưởng phòng: Thạc sĩ Trần Hồng Thụ

Phó trưởng phòng: Cử nhân Hoàng Thị Hương

Địa ch: Đường Nguyễn Văn Linh –Xuân Hoà – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại văn phòng:        02113.863367         
Fax:                    02113.863501
Website:            www.xaydung4.edu.vn        
Email: ptc@xaydung4.edu.vn or ptcxd4@gmail.com or tranhongthu63@gmail.com

3. Phòng tài chính kế toán:

Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Thị Viễn

Phó Trưởng phòng: Cử nhân Lương Thị Thu Hà

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh –Xuân Hoà – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại văn phòng: 3863.540756
Fax :    

Website:            www.xaydung4.edu.vn     

Email: ptckt@xaydung4.edu.vn or ptckt@gmail.com

4. Phòng đào tạo:

Trưởng phòng: Thạc sĩ Phạm Quốc Anh

Phó trưởng phòng : Kỹ sư Hoàng Thoan

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh –Xuân Hoà – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại văn phòng:            02113.863.264
Website:                                 www. xaydung4.edu.vn
Email: pdt@xaydung4.edu.vn or pdtxd4@gmail.com

5. Phòng công tác học sinh:

Trưởng phòng: Kỹ sư Huỳnh Văn Tuấn

Phó trưởng phòng : Kỹ sư Nguyễn Quốc Lập

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh –Xuân Hoà – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại văn phòng:            02113.863.824
Website:                                 www. xaydung4.edu.vn
Email:pqsxd4@gmail.com

6. Phòng Quản trị đời sống:

Trưởng phòng: Kỹ sư Đặng Kim Nam

Phó trưởng phòng : Thạc sĩ Phan Đình Tưởng

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh –Xuân Hoà – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại văn phòng:           
Website:                                 www. xaydung4.edu.vn
Email:pqtxd4@gmail.com

7. Khoa cơ bản cơ sở:

Trưởng khoa : Cử nhân Trần Văn Quang

Phó khoa: Thạc sĩ Lê Thị Phương Thảo

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh –Xuân Hoà – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại văn phòng:            02113.540.759
Website:                                 www. xaydung4.edu.vn
Email: kcsxd4@gmail.com

8. Khoa xây dựng:

 

Phó khoa (Phụ trách khoa): Kỹ sư Nguyễn Duy Công

Phó khoa : Kỹ sư Hoàng Văn Dua

Phó khoa : Kỹ sư Trần Quang Tuấn

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh –Xuân Hoà – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại văn phòng:            02113.540.757
Website:                                 www. xaydung4.edu.vn
Email: kxdxd4@gmail.com

 

9.Tổ kinh tế:

Tổ trưởng: Thạc sĩ Đỗ Ngọc Tuấn

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh –Xuân Hoà – Phúc Yên – Vĩnh Phúc
Điện thoại văn phòng:                  
Website:                         www. xaydung4.edu.vn
Email:

10.Khoa đào tạo nghề:

Phụ trách khoa: Kỹ sư Phan Văn Chiến

Phó khoa : Kỹ sư Nguyễn Văn Khánh

Phó khoa : Thạc sĩ Nguyễn Thành Long

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh –Xuân Hoà – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại văn phòng:            02113.540.758
Website:                                 www. xaydung4.edu.vn
Email: kdtnxd4@gmail.com

 

11.Trung tâm tư vấn xây dựng:

Giám đốc trung tâm: Thạc sĩ Bùi Quang Vinh. Điện thoại: 0916.095.504

Phó Giám đốc trung tâm: Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh

Phó Giám đốc trung tâm: Kỹ sư Dương Văn Hằng

Địa chỉ:Số 24, Đường Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại văn phòng:           
Website:  www. xaydung4.edu.vn
Email:

 

12.Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ IFC:

Giám đốc trung tâm: Cử nhân Phùng Thị Đức Hạnh.

Phó Giám đốc trung tâm: Kỹ sư Lê Ngọc Ánh

Phó Giám đốc trung tâm: Cử nhân Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ:Số 24, Đường Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại văn phòng: 02113.540.845          
Website:  www. xaydung4.edu.vn
Email: ifcxd4@gmail.com

 

13.Trung tâm Giáo dục Thường xuyên:

Giám đốc trung tâm: Kỹ sư Nguyễn Trường Giang.

Phó Giám đốc trung tâm: Cử nhân Hà Thu Hương

Địa chỉ:Số 24, Đường Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại văn phòng: 02113.540.848          
Website:  www. xaydung4.edu.vn
Email:trungtamgdtxxd4@gmail.com

 

 

Công tác Đảng

 

Công Đoàn

Công tác Công Đoàn

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Công tác Đoàn

 

Đối tác

   
Bộ Xây dựng
Môi trường ngành Xây dựng
   
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
   
Báo Xây dựng điện tử  
   
 
Liên hệ