English version

4/20/2018 5:23:43 PM Tháng/Ngày/Năm - Múi giờ 7 Hà Nội

Good day!
 

 

 

Đăng nhập Web Mail

 

 

Cơ sở 1(Cơ sở chính)

Địa chỉ:  Số 24, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3.863.367

Fax: 0211.3.863.501
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 24, Đường Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Fax:
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật: 09/08/2014 20:32

 

Công tác Đảng

 

Công Đoàn

Công tác Công Đoàn

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Công tác Đoàn

 

Đối tác

   
Bộ Xây dựng
Môi trường ngành Xây dựng
   
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
   
Báo Xây dựng điện tử  
   

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG SỐ 4

 

Địa chỉ: Phòng 1 – Hội trường lớn
Điện thoại: 0211 3863 824 – Email: dtnxd4@gmail.com

 

Bí thư Đoàn trường qua các thời kỳ:


1/Thầy Nguyễn Hoàng – (từ 1972 đến 1977)
2/ Thầy Phùng Định – (từ 1977 đến 1979)
3/ Thầy Nguyễn Quyết Chiến – (từ 1979 đến 1982)
4/ Thầy Hoàng Anh Tuấn – (từ 1982 đến 1986)
5/ Thầy Lê Sỹ Đôn – (từ 1986 đến 1993)
6/ Thầy Ngô Trọng Tuyến – (từ 1993 đến 2001)
7/ Đồng chí: Lê Ngọc Ánh – (từ 2001 đến 10/2010)

8/ Đồng chí: Bùi Chính (Phụ trách)- (từ 11/2010 đến 30/3/2011)

9/ Đồng chí: Hoàng Thoan- (từ 1/4/2011 đến nay)

 

Danh sách BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2017

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐƠN VỊ

1

Hoàng

Thoan

Bí thư

thoanxd4@gmail.com

Phòng ĐT

2

Nguyễn Duy

Sự

Phó BT

kcsxd4duysu@gmail.com

Khoa CBCS

3

Nguyễn Thị

Thảo

Phó BT

pdtxd4thao@gmail.com

Phòng ĐT

4

Bùi Thanh

Hải

Ủy viên

khoanghexd4hai@gmail.com

Khoa ĐTN

5

Nguyễn Đức

Hiếu

Ủy viên

kdtnxd4hieu@gmail.com

Khoa ĐTN

6

Nguyễn Chí

Hiếu

Ủy viên

nguyenchihieuxd4@gmail.com

Phòng CTHS

7

Nguyễn Văn

Hưởng

Ủy viên

kdtnxd4huong@gmai.com

Khoa ĐTN

8

Lê Văn

Khắc

Ủy viên

lekhacxd4@gmail.com

K40-TCSXD1

9

Mai Thị

Loan

Ủy viên

kcsxd4mailoan@gmail.com

Khoa CBCS

10

Đào Nguyên

Mạnh

Ủy viên

pktxd4manh@gmail.com

Phòng TCKT

11

Lê Văn

Mão

BTV

levanmao120887@gmail.com

Phòng CTHS

12

Nguyễn Duy

Mười

Ủy viên

duymuoi89@gmail.com

Khoa XD

13

Dương Thị

Thuộc

Ủy viên

 

K41-CSTƯD

14

Hoàng T Huyền

Trang

Ủy viên

Pdtxd4htrang@gmail.com

Khoa ĐTN

15

Nguyễn Văn

Yên

 BTV

trungtamgdtxxd4yen@gmail.com

TT GDTX

 

 

 

 

 
 
Liên hệ