English version

3/19/2018 9:25:58 PM Tháng/Ngày/Năm - Múi giờ 7 Hà Nội

Good day!
 

 

Cơ Cấu Tổ Chức

 

Đăng nhập Web Mail

 

 

Cơ sở 1(Cơ sở chính)

Địa chỉ:  Số 24, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3.863.367

Fax: 0211.3.863.501
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 24, Đường Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Fax:
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Cập nhật: 12/08/2015 15:07

      


CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG SỐ 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT

GIỮA NHIỆM KỲ 2012-2017

 

        Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Sáng ngày 02/12/2015 Công đoàn Trường TCXD số 4 đã tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2012-2017.  


        Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn Nhà trường là sự kiện quan trọng trong sinh hoạt chính trị, tinh thần của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động. Hội nghị có nhiệm vụ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2012-2015; Quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn nửa cuối nhiệm kỳ giai đoạn 2015-2017.


        Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đồng chí Vũ Ngọc Chính UVBTV-Chủ nhiệm UBKT công đoàn XD; Về phía Nhà trường có đồng chí Bùi Văn Dũng-Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng, đồng chí Ngô Trọng Tuyến-PHT- Chủ tịch công đoàn cùng các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn.


        Trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình CNVCLĐ và hoạt động  công đoàn trong thời gian nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn, Nghị quyết Đại hội XII CĐXDVN và bàn các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tiếp theo của nửa nhiệm kỳ còn lại.  Ba năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức lao động trong toàn trường đã khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí và cố gắng phấn đấu thi đua lập được nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập, đời sống của cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngày càng được cải thiện, tạo niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng, tăng sự gắn bó với trường, với sự nghiệp đào tạo. Cơ sở vật chất ngày càng được xây dựng cơ bản và hoàn thiện, chất lượng đội ngũ được chuẩn hóa,  đời sống của CBCNV trong Trường đã dần được cải thiện và từng bước nâng lên. Tuy chưa hết khó khăn nhưng 100% gia đình CNVCLĐ của Trường đều có cuộc sống ổn định, không có hộ nghèo. Thực hiện tốt cuộc vận động của Bộ Xây dựng và CĐXD Việt Nam về “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc trong CNVCLĐ ngành Xây dựng”, hàng năm đều tổ chức Hội nghị CNVC, lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của quần chúng. Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Trong 3 năm, đã kết nạp mới được 12 đoàn viên; Kết hợp với các Tổ Công đoàn cơ sở đều làm tốt công tác thăm hỏi, chia sẻ, động viên 190 lượt khi CBCNVC bị ốm đau, gặp hoạn nạn với số tiền là 34 triệu đồng, trích quỹ “Tương trợ công đoàn” hỗ trợ khó khăn cho 03 đoàn viên với số tiền là 1 triệu đồng/ 1 đoàn viên; Tặng 06 xuất học bổng Công đoàn cho 06 học sinh có thành tích xuất sắc và 06 học sinh điển hình “Học sinh nghèo vượt khó”, có thành tích cao trong học tập và rèn luyện trong các năm học trị giá 13,2 triệu đồng.


        Phương hướng hoạt động và phong trào CNVCLĐ giai đoạn 2015- 2017 công đoàn Nhà trường tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:


        1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động thực hiện tốt Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;


        2. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết đại hội CĐXDVN lần thứ XII;


        3. Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến nhà giáo, người lao động và cán bộ công đoàn;


        4. Vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn, quản lý, giám sát, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ;


        5. Chủ động tham gia quản lý giáo dục; thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2015-2017, những chủ trương đổi mới giáo dục, đào tạo;


        6. Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tôn vinh, động viên khuyến khích chị em phát huy vai trò, trí tuệ, năng lực trong công tác.


        7. Tăng cường công tác kiểm tra công đoàn, nhất là kiểm tra toàn diện, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn.


        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đồng chí Vũ Ngọc Chính UVBTV-Chủ nhiệm UBKT Công đoàn XD Việt Nam, đã nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng ghi nhận những thành tích mà đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời các đồng chí cũng chỉ đạo Công đoàn Trường trong thời gian tiếp theo cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai các kế hoạch hoạt động của Công đoàn Xây dựng Việt Nam; thực hiện tốt phong trào dạy tốt học tốt; ưu tiên giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động; quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác phát triển đoàn viên để duy trì và bổ sung lực lượng đồng thời có thêm nguồn thu tài chính công đoàn; thực hiện tốt các phong trào VHVN và TDTT.


        Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012-2017 của công đoàn Trường TCXD số 4 đã thành công tốt đẹp, với mục tiêu “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới và tiết kiệm”, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ và đoàn viên công đoàn. Hội nghị đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn Trường đề ra, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, vững mạnh./.

                                                                                           

 

 

 

 

 

(Hà Thu Hương)

 

 

Công tác Đảng

 

Công Đoàn

Công tác Công Đoàn

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Công tác Đoàn

 

Đối tác

   
Bộ Xây dựng
Môi trường ngành Xây dựng
   
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
   
Báo Xây dựng điện tử  
   
 
Liên hệ