English version

4/20/2018 5:23:59 PM Tháng/Ngày/Năm - Múi giờ 7 Hà Nội

Good day!
 

 

 

Đăng nhập Web Mail

 

 

Cơ sở 1(Cơ sở chính)

Địa chỉ:  Số 24, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3.863.367

Fax: 0211.3.863.501
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 24, Đường Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Fax:
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác Đảng

 

Công Đoàn

Công tác Công Đoàn

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Công tác Đoàn

 

Đối tác

   
Bộ Xây dựng
Môi trường ngành Xây dựng
   
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
   
Báo Xây dựng điện tử  
   

 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG SỐ 4

 

Công đoàn Trường TCXD số 4 được thành lập năm 1972. Đã trải qua 17 kỳ đại hội. Tại đại hội lần thứ 18 diễn ra vào tháng 5 năm 2012, đã bầu ra BCH khóa mới nhiệm kỳ 2012- 2015 gồm 7 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí nữ.


Về cơ cấu tổ chức:

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã công nhận BCH Công đoàn Trường TCXD số 4 gồm có 7 đồng chí:

1. Đ/c: Ngô Trọng Tuyến- Chủ tịch Công đoàn
2. Đ/c: Phùng Thị Đức Hạnh- Phó Chủ tịch
3. Đ/c: Cao Thanh Hải - Ủy viên
4. Đ/c: Trần Văn Quang - Ủy viên
5. Đ/c: Phan Đình Tưởng - Ủy viên kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn

6. Đ/c: Bùi Hữu Huy - Ủy viên

7. Lương Thị Thu Hà - Ủy viên


Công đoàn Trường TCXD số 4 là Công đoàn cơ sở, bao gồm 6 tổ công đoàn trực thuộc:


1.Tổ Công đoàn Đào tạo - TVXD - GDTX. Đ/c Bùi Hữu Huy làm Tổ trưởng.
2.Tổ Công đoàn Hành chính - TCKT. Đ/c Nguyễn Thị Hiên làm Tổ trưởng.
3.Tổ Công đoàn Phòng Công tác học sinh - QTDS. Đ/c Phan ĐÌnh Tưởng làm Tổ trưởng.
4 Tổ Công đoàn Khoa Xây dựng- Đ/c Nguyễn Hải Long làm Tổ trưởng.
5.Tổ Công đoàn Khoa Đào tạo nghề- Đ/c Cao Thanh Hải làmTổ trưởng.

6. Tổ Công đoàn Khoa CBCS - TTTHNN. Đ/c Nguyễn Thị Hường làm Tổ trưởng


Tổng số đoàn viên Công đoàn: 110 Trong đó có 47 đoàn viên công đoàn nữ.

 
 
Liên hệ