English version

3/19/2018 9:27:33 PM Tháng/Ngày/Năm - Múi giờ 7 Hà Nội

Good day!
 

 

Cơ Cấu Tổ Chức

 

Đăng nhập Web Mail

 

 

Cơ sở 1(Cơ sở chính)

Địa chỉ:  Số 24, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3.863.367

Fax: 0211.3.863.501
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 24, Đường Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Fax:
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Cập nhật: 02/23/2016 8:58


 

Phòng TCHC tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho Quần chúng Đào Nguyên Mạnh


       Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam 03/02/1930-03/02/2016 và thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua các chi bộ trong Nhà trường đã chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú, đã thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng.

       Trải qua 1 thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào thi đua sôi nổi, quần chúng Đào Nguyên Mạnh đã tự khẳng định được bản thân, được sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các đảng viên trong chi bộ Tổ chức Hành chính Quần chúng Đào Nguyên Mạnh đã tự nguyện xin ra nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Được chi bộ Tổ chức Hành chính  xét và đề nghị với Đảng ủy cấp trên, quần chúng Đào Nguyên Mạnhi được Thị ủy Phúc Yên ra quyết định kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

      Hôm nay, Ngày 03/02/2016 được sự đồng ý của Đảng uỷ Trường Trung cấp xây dựng số 4, Chi bộ TCHC đã  tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho Quần chúng Đào Nguyên Mạnh.

 

 

 

(Đào Nguyên Mạnh)

 

 

Công tác Đảng

 

Công Đoàn

Công tác Công Đoàn

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Công tác Đoàn

 

Đối tác

   
Bộ Xây dựng
Môi trường ngành Xây dựng
   
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
   
Báo Xây dựng điện tử  
   
 
Liên hệ