English version

3/19/2018 9:28:23 PM Tháng/Ngày/Năm - Múi giờ 7 Hà Nội

Good day!
 

 

 

Đăng nhập Web Mail

 

 

Cơ sở 1(Cơ sở chính)

Địa chỉ:  Số 24, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3.863.367

Fax: 0211.3.863.501
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 24, Đường Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Fax:
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Công tác Đảng

 

Công Đoàn

Công tác Công Đoàn

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Công tác Đoàn

 

Đối tác

   
Bộ Xây dựng
Môi trường ngành Xây dựng
   
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
   
Báo Xây dựng điện tử  
   

 
Phòng TCHC tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho Quần chúng Đào Nguyên Mạnh
 
Kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ Đào tạo
 
Chi bộ Khoa Đào tạo nghề tổ chức kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú
 
 
Đại hội Đảng bộ Trường Trung cấp Xây dựng số 4 lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020
 
Đại hội các Chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường Trung cấp XD số 4 nhiệm kỳ 2015-2020
 
Đại hội Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2017
 
 
 
   
 
Liên hệ